Gezonde Route Rosmalen

“Gezondheid is je lief!”

WAAROM

Een gezond en vitaal leven wensen we allemaal. Ieder loopt hierin wel eens vast. Standaardoplossingen werken vaak niet. Rosmalen is rijk aan kleine zelfstandige zorgprofessionals die een gezond en vitaal leven ondersteunen. Wij geloven in het bundelen van onze krachten om gezondheid te bevorderen. 

HOE

De stichting Gezonde Route Rosmalen maakt diensten van kleine zelfstandige zorgprofessionals zichtbaar en toegankelijk. Denk aan massage, coaching, voeding, bewegen, energetische behandeling en (mantel)zorgondersteuning. We focussen op het onderscheidend vermogen van iedere dienst. 

Kenmerkend is onze hulp en steun dichtbij huis, die aansluit op de individuele behoefte en inspeelt op eigen regie. We maken onderdeel uit van een netwerk dat zich sterk maakt voor preventie en positieve gezondheid*. 

Via de Open Dag, deze website en via on- en offline social media laten wij de inwoners van Rosmalen kennismaken met wat allemaal mogelijk is. Zo kan eenieder goed geïnformeerd voor zichzelf een keuze maken.

WAT

De Gezonde Route Rosmalen is een jaarlijks terugkerend evenement. Zelfstandige ondernemers in Rosmalen, werkzaam op het gebied van gezondheid en welzijn, stellen op een dag in het najaar hun bedrijf open voor publiek. Alle geïnteresseerden zijn welkom!

Centraal doel:

Wijkgericht en vanuit gebundelde krachten, een bijdrage leveren aan preventie en positieve gezondheid.

Specifieke doelen:

  • Voor deelnemende zorg- en dienstverleners: 
    • de zichtbaarheid van het bedrijf / de praktijk vergroten en de drempel voor bezoekers verlagen;
    • professioneel netwerk vergroten;
    • actiever naar elkaar doorverwijzen. 
  • Voor de inwoners van Rosmalen: problemen herkennen, erkennen en oplossingen dichtbij huis vinden die de zelfredzaamheid en eigen regie vergroten.

* Positieve gezondheid = het vermogen van mensen om met  fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

 

Privacy

Reacties zijn gesloten.