LVSC geregistreerd supervisor Jill van den Akker richt zich op (zorg)professionals. Supervisie is een procesgerichte methode van begeleiden die ingezet kan worden bij deskundigheidsontwikkeling, het vervullen van nieuwe functies, centraal ingezette innovaties en bij burnout en terugkeer na langdurige ziekte. Tijdens een supervisietraject worden persoonlijke werkervaringen bewerkt, zodat leren en werken aan elkaar worden gekoppeld.

Supervisie-coaching-bij-verlies

Ruimte om te leren

‘Wat een fijne ruimte’, een beetje onzeker maar ook opgelucht kijkt ze mij aan. Zij is een vrouw van 34 jaar en ze werkt als verpleegkundige in een coördinerende functie. Vandaag is ze bij mij in de praktijk om kennis te maken en om te onderzoeken wat ik voor haar kan betekenen.

Ze vertelt: ‘Ik loop in mijn werk steeds tegen hetzelfde aan en mijn pogingen om het anders te doen slagen niet echt. Ja, soms lukt het wel maar dan voel ik me er nog steeds niet goed bij. Ik pieker veel. Vraag me af of ik wel geschikt ben voor dit werk. Ik weet dat ik het kan, maar waarom voel ik me dan zo?’ 

Ze gaat zitten en kijkt om zich heen. Een kaarsje brandt. Kopjes staan klaar. Tegen de muur staan schilderijen. Een kast vol met materialen en werkvormen bekleedt de gehele achterwand. Ik zie haar schouders zakken, haar gespannen blik verzachten. Ik merk dat ze zowel aan mij als aan de ruimte voelt dat ze hier mag zijn wie ze is. Dat ze welkom is met haar verhaal en vragen. Hier is ruimte om te onderzoeken. Hier hoeft ze niet alles te kunnen. Hier mag ze weer leren. 

(Her)Ontdekken

In haar mail gaf ze aan hoe lastig ze het vond om de mail te sturen. Hoe lang ze al worstelde met een aantal vragen. Dat ze van zichzelf verwachtte dat ze geen hulp nodig had. Tot nu. ‘Ik heb het nodig dat er iemand met mij meekijkt en de juiste vragen stelt’. Vastberaden kijkt ze mij aan. De eerste stap is gezet. Ze gaat het doen: naar zichzelf kijken om te (her)ontdekken wie zij is als verpleegkundige.

Jill van den Akker

Amoriet

Jill van den Akker
Supervisie en Coaching bij verlies en ingrijpende veranderingen

Vergoedingen mogelijk via aanvullend pakket

Saffierborch 20, 5241 LN  Rosmalen