Doelstellingen

Centraal doel

Wijkgericht en vanuit gebundelde krachten, een bijdrage leveren aan preventie en positieve gezondheid *)

Specifieke doelen

Voor deelnemende zorg- en dienstverleners:

  • de zichtbaarheid van het bedrijf / de praktijk vergroten en de drempel voor bezoekers verlagen;
  • professioneel netwerk vergroten;
  • actiever naar elkaar doorverwijzen.

Voor de inwoners van Rosmalen:

  • problemen herkennen, erkennen en oplossingen dichtbij huis vinden, die de zelfredzaamheid en eigen regie vergroten.

Hoe willen we onze doelen bereiken?

De gezonde Route Rosmalen is een jaarlijks terugkerend evenement. Zelfstandige ondernemers in Rosmalen, werkzaam op het gebied van gezondheid en welzijn, stellen op een dag in het najaar hun bedrijf / praktijk open voor publiek. Denk aan massage, coaching, voeding, bewegen, energetische behandeling en (mantel)zorgondersteuning. We focussen op het onderscheidend vermogen van iedere dienst.
Kenmerkend is onze hulp en steun dichtbij huis, die aansluit op de individuele behoefte en inspeelt op eigen regie. We maken onderdeel uit van een netwerk dat zich sterk maakt voor preventie en positieve gezondheid.
Via de Open Dag, onze website (www.gezonderouterosmalen.nl) en via on- en offline social media laten wij de inwoners van Rosmalen kennismaken met wat allemaal mogelijk is. Zo kan eenieder goed geïnformeerd voor zichzelf een keuze maken.

*) Positieve gezondheid = het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Reacties zijn gesloten.