Doelstellingen

 

WAAROM

We willen ons allemaal gezond en fit voelen. Iedereen loopt hierin wel eens vast. De weg naar de oplossing is soms een hele zoektocht. Rosmalen is rijk aan zelfstandige zorgprofessionals die een gezond en vitaal leven ondersteunen. Met de Gezonde Route willen wij de weg van klacht naar oplossing een stuk makkelijker maken. Gezonde Route Rosmalen = Jouw route naar gezondheid.

 

HOE

Stichting Gezonde Route Rosmalen is een platform dat bestaat uit ZZP-ers in Rosmalen, die een eenmans- bedrijf / praktijk hebben op het gebied van gezondheid, vitaliteit & welzijn. Denk hierbij aan massage, coaching, voeding, bewegen, energetische behandeling en (mantel)zorgondersteuning. Vanuit dit platform maken we onze diensten zichtbaar en toegankelijk. We maken onderdeel uit van een netwerk dat zich sterk maakt voor preventie en positieve gezondheid*. Wij geloven in het bundelen van onze krachten om gezondheid te bevorderen.

 

WAT

Via on- en offline media en activiteiten laten wij de inwoners van Rosmalen kennismaken met de mogelijkheden in aanvullende / complementaire zorg.  Dit doen we bijvoorbeeld via een website, blogs, nieuwsbrieven, diverse social media, flyers, workshops, lezingen en events. Zo kan eenieder goed geïnformeerd voor zichzelf een keuze maken.

Centrale doel:

Wijkgericht en vanuit gebundelde krachten, een bijdrage leveren aan preventie en positieve gezondheid.

Specifieke doelen:

  • Voor de inwoners van Rosmalen: Gezondheidsproblemen herkennen, erkennen en oplossingen dichtbij huis vinden die de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en eigen regie vergroten.
  • Voor deelnemende zorg- en dienstverleners: De zichtbaarheid van het bedrijf / de praktijk vergroten en de drempel voor bezoekers verlagen; Professioneel netwerk vergroten; Actiever naar elkaar doorverwijzen.

 

*Positieve gezondheid = het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Zie www.iph.nl (Institute for positive health)

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.